Search

+373 (22) 88-44-84

Avertisment de risc al activității de investiție pe piețele financiare și efectuarea tranzacţiilor cu instrumentele Forex,CFD

Rezultatele obținute din investiții în perioadele anterioare, nu pot fi o garanție a venitului în viitor.

Efectuarea operațiunilor de tranzacționare pe piețele financiare cu instrumente financiare marginale oferă oportunități deosebite, și permit investitorilor, dispuși să-și asume total riscul, de a obține profit mare, dar implica un risc potențial ridicat de pierderi. Prin urmare, înainte de a începe tranzacționarea ar trebui să fie adoptă o abordare responsabilă a problemei de selectare a unei strategii de investiții adecvată, ținând seama de resursele disponibile.

Avertizarea expusă scurt nu dezvăluie toate riscurile asociate investițiilor cu instrumentele financiare cu utilizarea de creditare în marjă. Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați consultanții TeleTrade.

Avertizare despre riscuri

 1. Scopul prezentei avertizări& mdash; expunerea unui grup larg de părți interesate în informaţie generală, dar şi informație mai completă cu privire la riscurile care pot apărea în legătură cu operațiunile de pe piața Forex și alte piețe financiare, precum și pentru a avertiza cu privire la posibilele pierderi pentru punerea în aplicare a operaţiunilor cu instrumente financiare Forex și CFD.
  Vă rugăm să rețineți că, din cauza diversităţii situațiilor care apar pe piețele financiare, inclusiv pe piața Forex, lista de riscuri în acestă Avertizare nu este exhaustivă și nu dezvăluie toate riscurile asociate investițiilor cu instrumente financiare Forex și CFD.
 2. Activitatea de investiții cu instrumentele financiare Forex și CFD, are grad ridicat de risc, deoarece implică operațiuni cu utilizarea umărului de creditare și poate duce la pierderea nu numai a randamentului așteptat din fondurile investite, dar și la pierderea fondurilor investite. În sensul prezentei avertizări la riscuri în operațiuni cu instrumente financiare Forex și CFD, se subânţelege posibilitatea implicării evenimentualui care poate determina o pierdere de venituri, sau pierderea de active investite a clienților.
 3. Prezenţa avertizare nu este destinată pentru a forța clientul de a refuza efectuarea tranzacţiilor cu instrumentele financiare Forex și CFD, si este proiectat pentru a ajuta clienții să înțeleagă și să evalueze riscurile asociate investițiilor în aceste instrumente financiare și gestionare responsabilă deciziilor de investiții în cunoștință de cauză.
 4. Tranzacționare pe piața Forex și alte piețe financiare implică anumite riscuri, de tranzacţionare și nontranzacţionare.

  Clasificarea Riscurilor se poate face în diferite moduri, de exemplu așa cum se arată mai jos:

  SURSA DE APARIŢIE:

  • risc sistemic — riscul a sociat cu funcționare a sistemului ca întreg și nu este asociat cu un anumit instrument financiar. Principalele riscuri sistemice includ riscul politic, riscul de adverse (în ceea ce privește condițiile de a efectua afaceri), modificări în legislație, riscuri macroeconomice (devalorizare bruscă a monedei naționale, criza de pe piață a datoriei publice, criza bancară, criza valutară, etc.). Riscurile sistemice includ riscul de forță majoră.
  • riscul de non-sistem (individual) riscul — unui anumit participant la piețele financiare: investitorului, companii de ocupare Forex, cu administrare de incredere, precum și alte sistem de comercializare.

  • DUPĂ FACTORII DE RISC:

  • risc economic — riscul de evenimente adverse de natură economică. Probabilitatea de risc economic este în general mai mare decât cele de sistem. Se evidenţiază următoarele tipuri de riscuri economice:
  • riscul de preț — riscul de pierdere din modificări nefavorabile ale prețurilor. O serie de instrumente au schimbări semnificative de preț pe parcursul zilei, ceea ce implică un risc ridicat de operațiuni comerciale atât câștigurile și cât şi pierderile;
  • riscul valutar — riscul de pierdere din modificări nefavorabile ale ratelor de schimb;
  • riscului ratei dobânzii — riscul de pierdere ca urmare a modificărilor nefavorabile ale ratelor dobânzii;
  • risc de inflație — riscul de pierdere a puterii de cumpărare a banilor.
  • riscul de lichiditate — posibilitatea apariţiei de dificultăți cu vânzarea sau cumpărarea unui instrument financiar la un momentul dat, ceea ce poate duce, de asemenea, la o creștere a spread-ului. Spreadul mare complică în mod semnificativ utilizarea ordinelor stop limitate, expuse pentru a limita amploarea pierderilor la poziția de deschidere (stop-loss). Pentru a evita pierderile semnificative, clienții trebuie să monitorizeze constant situația de pe piața financiară și de a exercita activitatea rezonabil în gestionarea pozițiilor lor;
  • riscul legal — riscul de modificări legislative (risc legislativ) - posibilitatea de a suporta pierderi odată cu apariţia de noi sau modificarea (anularea) legislației în vigoare, inclusiv norme privind impozitarea. Riscul legislativ include, de asemenea, posibilitatea pierderilor din lipsa de acte legislative care reglementează activităţile de pe piața financiară, în special pe piața Forex;
  • rescul social-politic — riscul de schimbări radicale în situația politică și economică, riscul de instabilitate socială, inclusiv greve, riscul de izbucnirea ostilităților;
  • riscul penal — riscuri asociate cu acțiunile ilegale ale terților, ca atare, cum ar fi frauda, accesul neautorizat la sistemele și informații confidențiale, etc;
  • de operare ( tehnologice, resurse umane tehnice) —riscul de pierderi directe sau indirecte
  • cauzată de eşecul de informare, comunicare, sistemelor electronice, electrice și de altă natură, sau
  • din cauza erorilor asociate cu imperfecțiunea infrastructurii de piață, inclusiv operațiuni de tehnologie, proceduri, management, contabilitate si control, sau
  • din cauza acțiunilor (sau inacțiune) a personalului.
  • De exemplu, atunci când se lucrează cu un terminal al clientului pot apărea erori din cauza unei defecțiuni la hardware-ul, defecțiune de software, setări incorecte, o versiune mai veche a software-ului, sau conexiune incompatibilă din partea clientului. La momentul de vârf (de exemplu, atunci când apar noutăţile economice) Clientul trebuie să fie conștient de posibilitatea de supraîncărcare a canalului de comunicare și limitarea posibilităţii de contact prin telefon cu compania forex.

  • de natură — riscul, care este independent de activitățile umane (risc de dezastre naturale: cutremure, inundații, uragane, taifunuri, fulgere, etc.).
  • de natură umană — riscul, generat de activitățile umane: accidente, incendii, etc.

  • CU PRIVIRE LA CONSECINȚELE ECONOMICE PENTRU CLIENT:

  • riscul de pierdere a venitului — posibilitatea de apariție a unui eveniment care implică pierderea parțială sau totală a rentabilităţii preconizată de investiții;
  • riscul de a pierde fondurile de investiție — posibilitatea apariţiei unui eveniment care presupune pierderea parțială sau totală a fondurilor investite;

  • DUPĂ LEGĂTURA CLIENTULUI CU SURSELE DE RISC:

  • risc imediat — sursa apariţiei riscului este direct legată de relația cu clientul;
  • risc mediat — posibilitatea apariției unor evenimente adverse pentru Clientul cu referire la sursă, nu sunt direct legate de Client, dar implică un lanț de evenimente care duc în cele din urmă la pierderea fondurilor de către Client.
 1. La efectuarea tranzacţiilor de către client, suplimentar pot apărea următoarele tipuri specifice de riscuri:
  • Tranzacțiile cu instrumentele financiare a pieţii Forex şi CFD, caracterizate printr-un grad mai mare de risc, ca urmare al efectului umărului de creditare se observă mișcările relativ mici de pe piață, care ar putea avea un impact semnificativ asupra contului de tranzactionare.
  • În cazul în care pe piața financiară este o situație nefavorabilă ocupată de client în această poziție pe piață, este posibil într-o perioadă relativ scurtă să suporte o pierdere în valoare de fonduri initiale şi de orice fonduri suplimentare depuse de Client pentru a menține poziţiile deschise, contractele și Tranzacțiile efectuate pe baza de Contract.
  • În cazul în care mișcările prețurilor sunt în defavoarea Clientului, în cazurile prevăzute de Contract şi Regulamentul de interacțiune dintre Companie şi Client, poziția Clientului poate fi lichidată cu forţa, ceea ce poate duce la realizarea riscului de pierdere a veniturilor și riscul de a pierde fondurile investite. Clientul va fi responsabil pentru orice pierderi produse în această situaţie.
  • Din cauza condițiilor existente pe piața valutară, poate fi dificil sau imposibil de a închide o poziţie deschisă anterior de către Client la prețul dorit. Apariția unei astfel de situații este posibilă, de exemplu, cu schimbările rapide ale prețurilor.
  • Ordonanţa Stop,orientate la limitarea pierderilor, nu sunt limitate în mod permanent la pierderea calculată în prealabil la nivelul dorit, deoarece o schimbare rapidă a prețurilor în prețul de piață al tranzacției poate fi semnificativ diferit de preţul de oprire în parte nefavorabilă.
 2. Compania vă anunță prin prezenta avertizare că Compania intră în acorduri similare cu terțele părţi, precum și, îndeplineşte ordinele terților în temeiul altor acorduri, precum și conduce cu operațiunile și alte tranzacții cu instrumente financiare Forex și CFD în interesul părților terțe și în propriul său interes.
 3. Compania notifică Clientul, că tranzacțiile și alte operaţiuni cu instrumentele financiare Forex și CFD, în interesul părților terțe şi în propriile sale interese ale Companiei pot crea un conflict între interesele de proprietate și alte interese ale Companiei și Dvs.
 4. De asemenea, clientul este notificat că Compania nu garantează venituri și nu oferă nici o asigurare în ceea ce privește veniturile din operațiuni efectuate de către aceasta în cadrul acordului cu Clientul. Clientul trebuie să ia o decizie de a efectua tranzacțiile de pe piața financiară cu instrumente financiare, precum și determină strategia de investiții.
 5. Tranzacțiile pe piața Forex și alte piețe financiare pot duce la pierderi financiare, experiența din trecut nu determina rezultate financiare în viitor. Orice succes financiar obţinut de alții nu garantează aceleași rezultate pentru Client.
 6. Având în vedere cele de mai sus, Clientul ar trebui să analizeze cu atenție dacă riscurile asociate cu efectuarea de tranzacții cu instrumente financiare Forex și CFD, sunt acceptate de către acesta, în funcție de obiectivele de investiții și capacitățile financiare.
 7. Toate cele de mai sus nu sunt destinate pentru a forța Clientului să renunțe la tranzacții, ci numai pentru a ajuta clienții să înțeleagă riscurile acestui tip de afacere, determinarea eligibilității lor, să evalueze obiectivele financiare și oportunitățile și o abordare responsabilă a problemei de selectare a unei strategii de investiții corespunzătoare.

To maximize our visitors browsing experience TeleTrade uses cookies in our web services. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. If you disagree, you may change your browser settings at any time. Read more

Fb youtube
proficient forex broker teletrade
 • © 2011-2020 Toate drepturile sunt protejate

  Acest site este administrat de TeleTRADE DJ Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  Participarea TeleTRADE în organizațiile de autoreglementare: GC TeleTrade se concentrează pe dezvoltarea de reglementare a piețelor financiare. Suntem cointeresaţi într-un cadru juridic de înaltă calitate, asigurând maximum de confort pentru toți participanţii de pe piața financiara internatonala, care lucrează în țara noastră.

 • Informația, prezentată pe acest site, nu este o bază pentru luarea deciziilor de investiții și este predestinată exclusiv pentru scopuri informaţionale.

  TeleTrade este unul dintre fondatorii organizaţiei de autoreglementare a parteneriatului non-profit "Centrul de reglementare a instrumentelor și a tehnologiilor financiare extrabursiere", precum și în calitate de membru al Comisiei privind Reglementarea Relaţiilor ale Participanţilor pe Piețele Financiare.

 • Avertizarea despre riscuri: Tranzacţionarea pe piețele financiare (în special tranzacţionarea cu utilizarea de instrumente în marjă) oferă oportunități vaste, și permite investitorilor, dispuși să-și asume riscul de a obține profit mare, dar implică un risc potențial ridicat de pierderi. Prin urmare, înainte de a începe tranzacționarea ar trebui să luaţi în considerare pe deplin admisibilitatea acestor operațiuni din punct de vedere al resurselor financiare disponibile și nivelul de cunoștințe.

 • Politica De Confidențialitate: Utilizarea de informații: utilizarea integrală sau parțială, a materialelor de pe acest site, linkul TeleTRADE este obligatoriu ca sursă de informare. Utilizarea de materiale pe internet ar trebui să fie însoțită de un hyperlink pe site-ul teletrade.md. Importul automat al materialelor si informaţiilor de pe acest site este interzisă.

Contactati-ne
Distribuiti pe
Retelele Sociale
Online
Consultant
Cereti  CallBack
Pagina de sus