Search

+373 (22) 88-44-84

Servicii Financiare Licentiate

Servicii Investitionale si Auxiliare

TeleTrade este licentiata de CySEC sa ofere urmatoarele servicii investitionale si auxililare in concordanta cu instrumentele financiare de mai jos.

 • Servicii Investitionale
  • Primirea si trimiterea ordinelor in relatie cu unul sau mai multe instrumente financiare
  • Executarea ordinelor in numele clientilor
  • Managementul portofoliului
  • Tranzactionarea pe un cont propriu
  • Sfaturi privind investitia
 • Servicii Auxiliare
  • Pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare pentru conturile clientilor, incluzand custodia si serviciile aditionale, cum ar fi managementul banilor si al garantiilor.
  • Aprobarea de credite si imprumuturi catre un investitor pentru a-i permite pornirea unei tranzactii pe unul sau mai multe instrumente financiare, iar firma ce ofera acest lucru este implicata in tranzactie.
  • Servicii de schimb valutar corelate cu provenienta serviciilor de investitie.
  • Analize financiare si cercetari investitionale sau alte forme de recomandari generale privind tranzactiile instrumentelor financiare.
 • Instrumente Financiare

  Serviciile si activitatile mentionate mai sus pot fi aplicate in concordanta cu urmatoarele Instrumente Financiare:

  • Valori mobiliare transferabile.
  • Instrumente money-market.
  • Unitati in organismele de plasament colectiv.
  • Optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate ce au legatura cu valorile mobiliare, valutele, ratele de referinta, sau alte instrumente derivate, indici financiari sau masuri financiare ce pot fi decontate fizic sau in numerar.
  • Optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate ce au legatura cu comoditatile ce pot fi decontate in numerar sau ar putea fi decontate in numerar la optiunea uneia dintre parti (in caz contrar pot fi un motiv de neplata sau de reziliere).
  • Optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate ce au legatura cu comoditatile ce pot fi decontate fizic, dovedind ca ele pot fi tranzactionate pe o piata reglementata si/sau un MTF.
  • Optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate ce au legatura cu comoditatile, ce pot fi decontate fizic, si nu intr-o alta modalitate prezentata in paragraful 6 al Partii III si nu in scopuri comerciale, ce au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, avand in vedere, printre altele, sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac subiectul unor margin call-uri regulate.
  • Instrumente financiare derivate pentru transferul riscului de credit.
  • Contracte pe diferenta.
  • Optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate ce au legatura cu variabilele climatice, ratele de transport de marfa, certificate de emisii sau rate de inflatie sau alte statistici economice oficiale ce trebuiesc decontate in numerar sau pot fi decontate in numerar la optiunea uneia dintre parti (in caz contrar pot fi un motiv de neplata sau de reziliere), precum si alte contracte derivate referitoare la active, drepturi, obligatii, indici si masuri care nu sunt mentionate intr-un alt mod in prezenta Parte, care au caracteristicile altor instrumente derivate, avand in vedere daca, printre altele, sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau un MTF, sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac subiectul unor margin call-uri regulate.

Obtine Informatii

Politica Privata